Biz hakda

Şanhaý Dongda Chemical Co., Ltd.

Hil INOV-yň esasyny düzýär.

Kompaniýanyň tertibi

Şanhaý Dongda Chemical Co., Ltd. INOV toparyna degişlidir.Kompaniýa 2010-njy ýylda esaslandyryldy we zawod Şanhaý Jinshan ajaýyp himiýa we senagat parkynda ýerleşýär we Şanhaý ýokary tehnologiýaly kärhana.“Nonionic Surfactants”, himiki arassalaýyş materialy, ýörite polietilen, poliuretan, polikarboksilat superplastifikator makromonomer we ş.m. ýaly esasy önüm, Şanhaý Dongda dünýädäki EO / PO önümleriniň iň oňat senagat bazasynyň birine bagyşlanýar.Önümler dokma kömekçi, pestisid emulsifikatory, gündelik himiýa, örtük we syýa, emulsiýa polimerizasiýasy, senagaty arassalaýjy serişde, çalgy ýagy, nebit ýatagy himiki, suw geçirmeýän we metro we tunelleri we bentleri güýçlendirmek, energiýa tygşytlamak we izolýasiýa pudagynda giňden ulanylýar. we binalar, ýokary öndürijilikli beton, gury garyndy we ş.m.

Factory picture-INOV-Shanghai Dongda 8
Factory picture-INOV-Shanghai Dongda

Hil INOV-yň esasyny düzýär.Önümlerimiziň ygtybarlylygyny, durnuklylygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýokary hilli çig mal üpjünçiligi ulgamy, ISO9001, ISO14001, ISO45001 we ýokary derejeli seljeriş gurallary we ýokary hilli zehinler ýaly ýokary hilli gözegçilik ulgamyny döretdik.

Dokuz studiýa we ýüzden gowrak gözleg we tehniki işgär bilen üç sany gözleg we barlag laboratoriýasy gurduk.Hytaý Ylymlar akademiýasy we beýleki ylmy gözleg institutlary bilen senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygy hemişelik täzeligimizi üpjün edýär we tehnologiýamyzyň öňdebaryjy ornuny saklaýar.Müşderilerimize önüm we tehniki çözgütler bermäge we müşderilerimiziň ýokary hilli we şahsy zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga we bütin dünýäde çyn ýürekden hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys.

Factory picture-INOV

Işgärler

Kärhana bolmak
işgärlerine jogapkärdir

Jemgyýetçilik jogapkärçiligi

Jogapkärçilikli kärhana bolmak
jemgyýetçilik jogapkärçiligi üçin

Öňdebaryjy kärhanalar

Poliuretan kärhanasy bolmak
dünýäde öňdeligi eýeleýär