Köpük we köpük guýmak

 • Blend Polyols for Block Foam

  Blok köpügi üçin poliollary garyşdyryň

  PIR Blok köpükleri üçin garyşyk poliollar, hfc-245fa ýa-da 365/227 köpükleýji serişdäni ulanyp, garyşyk poliollaryň bir görnüşidir, esasy çig mal hökmünde poliol, gurluşyk, transport, gabyk we beýleki önümleri izolýasiýa etmek üçin ýörite kömekçi serişde bilen garylan. .Bu material üznüksiz çyzyk üçin ýörite işlenip düzüldi.Izosýanat bilen reaksiýa bermek arkaly taýýarlanan poliuretan önüminiň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

  Oz Ozon gatlagyny ýok etmezden, ekologiýa taýdan arassa

  ● isokary gysyjy güýç we izotrop güýjüniň birmeňzeşligi

  Term Ajaýyp termiki izolýasiýa öndürijiligi we ölçegli durnuklylygy