Polikarboksilat Superplastifikator

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polikarboksilat Superplastifikator Makro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Önüm polikarboksilat superplastifikator üçin möhüm çig maldyr (akril kislotasy bilen makro-monomer kopolimerizasiýasyndan emele gelen PCE).Sintezlenen kopolimerdäki (PCE) gidrofil topary, kopolimeriň suwdaky dispersiýasyny gidrofil taýdan gowulaşdyryp biler.Sintezlenen kopolimer (PCE) oňat dispersiýa, suwy peseltmek tizligi, süýşmegi gowy saklamak, güýçlendiriji täsir we çydamlylygy, ekologiýa taýdan arassa we premiksde we guýma betonda giňden ulanylýar.

  • Polycarboxylate superplasticizer(PCE)

    Polikarboksilat superplastifikator (PCE)

    Waterokary suwy peseldýän, oňat saklanmagy we oňat uýgunlaşmagy bilen ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa polikarboksilat superplastifikator.Betonda dürli görnüşli öndürijilik talaplary bilen haryt betony, köpçülikleýin beton, öz-özüni tekizlemek üçin beton, soňra ýokary tizlikli demirýol we ýörite gurluşyk we ş.m. ulanylýar.