Kazyýet üçin polieter poliol

  • Polyether polyol for case

    Korpus üçin polietilen poliol

    BHT-den başga, propilen glikol esasly polieter poliol.Poliuretan elastomerini, ýelimleýji, suw geçirmeýän örtük, sport asma materialy we ş.m. taýýarlanylanda giňden ulanylýar. Polietriň suw we izosýanat, oňaýly reaktiwligi, pes ysy we köpük prosesiniň durnuklylygyny ep-esli gowulandyrýar.

    CASE polieter poliol (CASE polyether diýilýär) örtükler, ýelimleýjiler, möhürleýjiler, elastomerler we beýleki meýdanlar ýaly dürli ulanylyş üçin polietriň umumy ady, propilen glikol esasly CASE poliol, BHT-den erkin.Polieteriň suw we izosýanat bilen oňat ýalňyşlygy, amatly reaktiwligi, pes ysy we köpük prosesiniň durnuklylygyny ep-esli gowulandyrýar.bilelikde ulanylýan bir ýa-da birnäçe polietilen markalaryň önümçiliginde.