Polietilen glikol seriýasy (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    Polietilen Glikol seriýasy

    PEG-leriň daşky görnüşi, molekulýar agramy bilen birlikde aç-açan suwuklykdan ýalpyldawuk üýtgeýär.Suwuň çözülişi we gipotoksiklikdir.PEG seriýasynyň molekulýar gurluşynyň iki ujundaky gidroksil pes alkogolly aýratynlyklara eýe bolup, bahalandyrylyp we eterifikasiýa edilip bilner.