Polietilen Glikol seriýasy

Gysga düşündiriş:

PEG-leriň daşky görnüşi, molekulýar agramy bilen birlikde aç-açan suwuklykdan ýalpyldawuk üýtgeýär.Suwuň çözülişi we gipotoksiklikdir.PEG seriýasynyň molekulýar gurluşynyň iki ujundaky gidroksil pes alkogolly aýratynlyklara eýe bolup, bahalandyrylyp we eterifikasiýa edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Giriş

PEG-leriň daşky görnüşi, molekulýar agramy bilen birlikde aç-açan suwuklykdan ýalpyldawuk üýtgeýär.Suwuň çözülişi we gipotoksiklikdir.PEG seriýasynyň molekulýar gurluşynyň iki ujundaky gidroksil pes alkogolly aýratynlyklara eýe bolup, bahalandyrylyp we eterifikasiýa edilip bilner.

Tehniki Indnyşanlary

Spesifikasiýa

Daş görnüşi (25 ℃)

Reňk / APHA

Gidroksil bahasy mgKOH / g

Molekulýar agram

Doňdurma nokady (℃)

Çyglylyk (%)

pH (1%) (Suwly ergin)

PEG-2000

Ak reňkli gaty

≤50

53 ~ 59

1900 ~ 2200

4850

0.5

5.07.0

PEG-4000

Ak reňkli gaty

≤50

25 ~ 28

4000 ~ 4500

5358

0.5

5.07.0

PEG-6000

Ak reňkli gaty

≤50

17.5~18.5

6050~6400

5561

0.5

5.07.0

PEG-8000

Ak reňkli gaty

≤50

13 ~ 15

7500 ~ 8600

5563

0.5

5.07.0

PEG-10000

Ak reňkli gaty

≤50

10.2~12.5

9000-11000

60-65

≤0.5

5.07.0

PEG-20000

Ak reňkli gaty

≤50

5-6.2

18000-22000

63-68

≤0.5

5.07.0

Çykyşlar we amaly

1. Bu önümi derman öndürijileriniň, melhemleriň we şampunlaryň esasy ätiýaçlygy hökmünde ulanyp bolýar.
2. Süýümi gaýtadan işlemek, keramika, metal gaýtadan işlemek, rezin galyplaýjy çalgy ýaglary, ýelimleýji we plastifikatorlar üçin, şeýle hem suwda erän örtükler, polotnoýlar üçin ulanylyp bilner.
3. Elektroplatasiýa pudagynda çygly serişde hökmünde ulanylyp bilner.
4. Dürli häsiýetli dürli surfaktantlary öndürmek üçin ýag kislotalary bilen reaksiýa berip biler.

Polyethylene Glycol series1
Polyethylene Glycol series3
Polyethylene Glycol series2
Polyethylene Glycol series4
Polyethylene Glycol series5

Gaplamak

25 kg kraft kagyz halta bilen gaplanan PEG (2000/3000/4000/6000/8000).

PEG (10000/20000) 20 kg kagyz sumka bilen gaplanan.

Saklamak

Önümleriň bu tapgyry zäherli däl, ýangyjy däl, beýleki umumy himiki maddalar ýaly saklanyp we daşalyp bilner.Gurak we şemalladylýan ýerde saklamak.Saklanyş möhleti iki ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň