Çeýe köpük üçin polimer poliol

  • Polymer polyol for Flexiable foam

    Çeýe köpük üçin polimer poliol

    POP, esasan, ýokary ýük göteriji poliuretan, ýokary çydamly blok çeýe köpük, çeýe köpük emele getirmek, deriniň aýrylmaz çeýe köpügi we ýarym çeýe köpük we ş.m. üçin polietilen poliollar, akrilonitril, stirol we beýleki materiallar bilen sintezdir.