PU suw geçirmeýän materiallar we Ms möhürleýji önümler

 • Type I PU Waterproof Coating

  I görnüşi PU suw geçirmeýän örtük

  Milli görnüşli I poliuretan suw geçirmeýän örtük, ekologiýa taýdan arassa polimer suw geçirmeýän örtük, ýokary güýç, uly uzalma, güýçli baglanyşyk güýji, örtükli film dykyzlygy köpürjik ýok, poslama garşy suw çydamlylygy, ortaça ýapyşyk, gurluşyk amatly we çeýe.

 • MS sealant resin Donseal 920R

  MS möhürleýji rezin Donseal 920R

  Donseal 920R, ýokary molekulaly agramly polietere esaslanan, siloksan bilen örtülen we karbamat toparlaryny öz içine alýan, silanyň üýtgedilen poliuretan rezinidir, ýokary işjeňlik aýratynlyklaryna eýe, bölünmeýän izosýanat ýok, çözüji ýok, ajaýyp ýelme we ş.m.

 • PU Waterproof Coating

  PU suw geçirmeýän örtük

  I görnüşli PU Suw geçirmeýän örtük raýat arhitekturasynda, metro taslamasynda, ýokary tranzit demirýolda, köprüde we suw geçirmeýän beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

  Milli standart görnüşli poliuretan suw geçirmeýän örtük, ýokary güýç, ýokary uzynlyk, güýçli ýelmeşme, dykyz film, köpürjik ýok, suw we poslama garşylyk, orta ýapyşyk we amatly we çeýe gurluşyk bilen daşky gurşawy goraýan reaktiw polimer suw geçirmeýän örtükdir.

 • Low Modulus Adhesive Sealant for Construction MS-910

  Gurluşyk üçin pes modully ýelimleýji möhür MS-910

  Pes modul, ýokary süýşme, çeýe we çydamly we beton binýadyna gowy ýapyşmak.

  Mono-komponent, işlemek aňsat, fasad gurluşygy üçin amatly.

  Ponksion garşylygy, ýyrtyk garşylygy, ajaýyp möhürlenmesi we suw geçirmeýän häsiýeti.

  Gözenek däl, ekologiýa taýdan arassa.

  Ushuwup, ýuwup bolýar, bejermek aňsat.

 • MS920 Adhesive Sealant for Home Decorating

  Öý bezegi üçin MS920 ýelimleýji möhür

  Öý bezegi üçin ýelmeýän möhürleýji MS920, silan üýtgedilen polieter we doldurma materiallary bilen taýýarlanýar.Betondan, daşdan, keramiki we metallaryň arasynda gowy ýelimlenenden soň, daşky gurşawa arassa, köpürjik ýok.

 • Chemical grouting material

  Himiki örtük materialy

  PU suw geçirmeýän örtük raýat arhitekturasynda, metro taslamasynda, ýokary üstaşyr demirýolda, köprüde we suw geçirmeýän beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

 • Spray Polyurea Waterproof Coating

  Poliurea suw geçirmeýän örtük sepiň

  Spreý poliurea suw geçirmeýän örtük DSPU-601 köpük sepmek, lagym arassalaýyş diwary, suw geçirmeýän beton bazasy, dynç alyş seýilgähi, akwapark, sport meýdançalary, basseýn, buý we ýahta we ş.m. ýaly dürli material goragda giňden ulanylýar.