Silane üýtgedilen polieter (MS Resin)

  • MS sealant resin Donseal 920R

    MS möhürleýji rezin Donseal 920R

    Donseal 920R, ýokary molekulaly agramly polietere esaslanan, siloksan bilen örtülen we karbamat toparlaryny öz içine alýan, silanyň üýtgedilen poliuretan rezinidir, ýokary işjeňlik aýratynlyklaryna eýe, bölünmeýän izosýanat ýok, çözüji ýok, ajaýyp ýelme we ş.m.