Polörite polieter seriýasy

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    Az köpükli ion däl Surfaktant

    Bu önüm odesil alkogoly we etilen oksidi, propilen oksidi goşundy, ajaýyp geçirijilik we az mukdarda köpük öndürip biler, ion däl surfaktantdyr we şular ýaly önümler senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Amine etoksilatlaryny uzyn

    Önümleriň bu tapgyry suwda erär.Seriallar gidroksidi we bitarap gurşawda erän mahaly birmeňzeş däl, kislotaly mediýada bolsa kationiki görkezilýär.Kislota we aşgar gurşawda, şeýle hem gaty suwda gaty durnukly.Alkogolly we bitarap gurşawda seriýa beýleki ion maddalary bilen garyşyp biler.