Izolýasiýa we izolýasiýa gaplary pürkmek

 • Water Based Open-Cell Spray Insulation DonSpray 501F

  Suw esasly açyk spreý izolýasiýa DonSpray 501F

  “DonSpray 501F” iki komponentli, pürküji, açyk öýjükli poliuretan köpük ulgamy.Bu önüm pes dykyzlygy (8 ~ 12kg / m3), açyk öýjük we B3 synpy gowy ýerine ýetirijiligi bilen doly suw bilen örtülen köpük ulgamy.

  Sahypa sepmek prosesi wagtynda, daşky gurşawa arassa, az uglerodly täze gurluşyk materiallary bolan Ozon gatlagyny ýok etmek üçin zäherli gaz öndürmezden, howa bilen doldurylan kiçijik açyk öýjük.Malylylyk izolýasiýasynyň, çyglylygyň we bug barýeriniň ýokary öndürijiligi bilen, howa päsgelçiligi, ses siňdirişi bilen, PU köpügi has sagdyn, has köp energiýa tygşytlaýan binalary sagdyn durmuşa alyp barýar.

 • HCFC-141B Based Spray Insulation DonSpray 502

  HCFC-141B esasly spreý izolýasiýa DonSpray 502

  “DonSpray 502”, HCFC-141B bilen garylan poliollary üfleýji serişde hökmünde spreýdir, ajaýyp öndürijiligi bolan köpük öndürmek üçin izosýanat bilen reaksiýa berýär.Sowuk otaglar, uly küýzeler, uly turbalar we daşarky diwar ýa-da içki diwar we ş.m. ýaly spreý ulanýan ýylylyk izolýasiýa taslamalaryna degişlidir.

  1. Inçe we birmeňzeş öýjükler.

  2. Pes ýylylyk geçirijiligi.

  3. Kämil ýangyna garşylyk.

  4. Ajaýyp pes temperatura ölçegli durnuklylyk.

 • HFC-245fa Based Spray Insulation DonSpray 504

  HFC-245fa esasly spreý izolýasiýa DonSpray 504

  “DonSpray 504” garyşyk poliollary, üfleýji serişde HCFC-141B ýerine 245fa, ajaýyp öndürijiligi bolan köpük öndürmek üçin izosýanat bilen reaksiýa berýär.Sowuk otaglar, küýzeler, uly turbageçirijiler we gurluşyk metopy we ş.m. ýaly pürküji tehnologiýasyny ulanýan ýylylyk izolýasiýa in engineeringenerçiliginiň ähli görnüşlerine degişlidir.

  1. Inçe we birmeňzeş öýjükler.

  2. Pes ýylylyk geçirijiligi.

  3. Alawyň ajaýyp garşylygy.

  4. Gowy pes temperatura ölçegli durnuklylyk.

 • HFC-365mfc Based Spray Insulation DonSpray 505

  HFC-365mfc esasly spreý izolýasiýa DonSpray 505

  “DonSpray 505” pürküji garyşyk poliol, üflenýän serişde HCFC-141B ýerine 365mfc, we pMDI bilen reaksiýa berip, ajaýyp häsiýetleri bolan köpük emele getirýär:

  1. Inçe we birmeňzeş öýjükler.

  2. Pes ýylylyk geçirijiligi.

  3. Kämil alawyň yza galmagy.

  4. Gowy pes temperatura ölçegli durnuklylyk.

  Sowuk zynjyr, baklar, uly turbageçirijiler we gurluşyk diwarlary we ş.m. ýaly pürküji tehnologiýasyny ulanyp, dürli ýylylyk izolýasiýa taslamalary üçin amatlydyr.