Stearik alkogol etoksilatlary (Peregal O)

Gysga düşündiriş:

Bu önüm süýtli ak krem ​​hödürleýän ýokary alifatik alkogol we etilen oksidi bilen kondensirlenendir.Dereje boýag, diffuziýa, aralaşmak, emulsiýa, çyglylyk ýaly ajaýyp çykyşlar bilen suwda eremek aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Giriş

Bu önüm süýtli ak krem ​​hödürleýän ýokary alifatik alkogol we etilen oksidi bilen kondensirlenendir.Dereje boýag, diffuziýa, aralaşmak, emulsiýa, çyglylyk ýaly ajaýyp çykyşlar bilen suwda eremek aňsat.

Tehniki görkezijiler

Spesifikasiýa

Daş görnüşi (25 ℃)

Reňk/ APHA

Gidroksil bahasy mgKOH / g

Çyglylyk (%)

pH (1%) (Suwly ergin)

O-25

Ak reňkli gaty

50

36-39

≤0.5

5.07.0

O-30

Ak reňkli gaty

50

34-38

≤0.5

5.07.0

O-80

Ak reňkli gaty

≤50

15-17

≤0.5

5.07.0

O-100

Ak reňkli gaty

50

11.5-12.5

≤0.5

5.07.0

Çykyşlar we amaly

1. Peregal O Çap we boýag pudagynda tekizleýji serişde, saklaýjy serişde hökmünde ulanylýar, reňkiň çaltlygyny, reňkini açyk we owadanlaşdyrýar.
2. Metaly gaýtadan işlemekde arassalaýjy hökmünde ulanylýan ýagyň ýüzüni aýyrmak aňsat, soňraky gaýtadan işlemek üçin peýdalydyr.
3. Emulsifikator hökmünde umumy senagat üçin inçe we birmeňzeş emulsiýa öndürip biler.
4. Aýna senagaty üçin, çyzgyda we egrem-bugram işinde aýnanyň döwülmegini taşlap, pagta hadysasynyň öňüni alyp, aýna çyzuwynyň hilini we önümçilik netijeliligini ýokarlandyryp biler.
5. Güýçli ýuwujylyk, antistatiki täsir, poliester we beýleki sintetiki süýüm egriji ýag komponentleri üçin ulanylyp bilner, şeýle hem ýüň ýuwujy serişde, miweli agaç pestisidine aralaşýan we ş.m.

Stearic Alcohol Ethoxylates (Peregal O)02
Stearic Alcohol Ethoxylates (Peregal O)01

Gaplamak

25 kg kagyz sumka.

Saklamak

Önümleriň bu tapgyry zäherli däl, ýangyjy däl, şonuň üçin ony beýleki umumy himiki maddalar ýaly saklap we daşap bolýar.Gurak we şemalladylýan ýerde saklaň.Saklanyş möhleti iki ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň