Amine etoksilatlaryny uzyn

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Amine etoksilatlaryny uzyn

    Önümleriň bu tapgyry suwda erär.Seriallar gidroksidi we bitarap gurşawda erän mahaly birmeňzeş däl, kislotaly mediýada bolsa kationiki görkezilýär.Kislota we aşgar gurşawda, şeýle hem gaty suwda gaty durnukly.Alkogolly we bitarap gurşawda seriýa beýleki ion maddalary bilen garyşyp biler.