Suw gyzdyryjy seriýasy

 • Polyurethane Blend Polyols For Electric Water Heater DonBoiler Series

  Poliuretan elektrik suw gyzdyryjy DonBoiler seriýasy üçin poliollary garyşdyryň

  “DonBoiler” seriýaly önümler polietilen poliollar, surfaktantlar, katalizatorlar we ş.m. bilen garylan we esasan elektrik suw gyzdyryjy termiki izolýasiýa üçin ulanylýan garyşyk poliollaryň bir görnüşidir.Hfc-245fa (DonBoiler 214) we hcfc-141b (DonBoiler 212) ýaly dürli köpük serişdeleri bolan köp modeller üpjün edilýär we ýöriteleşdirilen formulalary goldaýar.Bu poliolyň esasy önümleriniň artykmaçlyklary aşakdaky ýaly, ýylylyk izolýasiýasynyň ajaýyp öndürijiligi, gowy akymlylygy we köpügiň dykyzlygy birmeňzeşligi paýlaýar.

 • Solar Energy Polyurethane Blend Polyols DonBoiler 202

  Gün energiýasy poliuretan garyşyk poliollar DonBoiler 202

  Gün energiýasy ýylylyk izolýasiýasy üçin ulanylýan PU gaty köpük ulgamy.Esasy çig mal hökmünde ýörite poliol, garyşyk poliollary düzmek üçin ýörite goşundylar bilen aşakdaky ýaly ulanylýar.

  1. Pes ys we daşky gurşawy goramak, ýokary işjeňlikli poliol we yssyz katalizator ulanyň, bu bedeniň dem alyş ýollaryna gyjyndyrmany azaldyp, saglygymyzy netijeli gorap biler.

  2. Garyşyk poliollaryň we izosýanatyň reaktiwlik prosesinde gowy akym, emele gelýän köpügiň dykyzlygy birmeňzeşligi paýlaýar.

  3. Ajaýyp ölçegli durnuklylyk, bitewilik we burun tekizligi.

  4. pressureokary basyşly we pes basyşly gün energiýasynyň talaplaryny gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.