Suw bilen polietilen

  • Water-soluble Polyether

    Suwda erän polieter

    Önümleriň hatary suwda ereýän polietilen, suwdan çykýan poliuretan, poliuretan deri timarlaýjy serişdäni, güýçli we çygly geçirijilikli önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.Bu önümiň molekulýar agramy 1000-den 3300 aralygyndadyr. Ion däl ajaýyp surfaktantdyr we şular ýaly önümler senagat pudaklarynda giňden ulanylýar.